Interested in working with us?

We are innovative by nature and are always looking for talented individuals with the right mindset to join our team.

Svæðissölustjóri

Helstu verkefni

 • Áætlanagerð og markmiðasetning
 • Forgangsröðun verkefna
 • Þátttaka í hönnun  og bestun lausna fyrir viðskiptavini
 • Útbúa kynningarefni, lýsingar og tilboð
 • Sala á vörum og lausnum ásamt samningum þarum
 • Ábyrgðog yfirsýn yfir markaðssvæði

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Reynsla í alþjóðaviðskiptum æskileg
 • Reynsla af sjómennsku eða fiskvinnslu
 • Þekking á vinnslutækni og búnaði
 • Samningatækni
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og kraftur
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Skipulagshæfni
 • Íslenska og enska nauðsyn, önnurtungumálakunnátta kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

Söluhönnuður

Helstu verkefni

 • Hönnun og bestun vinnslukerfa
 • Gerð kerfisteikninga
 • Greining vinnsluferla og aðferða
 • Þátttaka í sölumálum og gerð kerfislýsinga
 • Verðútreikningar
 • Afkastaútreikningar á tækjum og vinnslukerfum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Kunnátta á Autodesk
 • 3D hönnun í Factory Suite
 • Þekking á vinnslutækni og búnaði
 • Reynsla af matvælavinnslu
 • Frjó hugsun
 • Útsjónarsemi
 • Greiningarhæfileikar
 • Vandvirkni
 • Geta starfað sjálfstætt og í teymi

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

Sölufulltrúi

Helstu verkefni

 • Skipulagning sölumála
 • Utanumhald um CRM kerfi
 • Almenn skrifstofustörf
 • Stöðugar  umbætur

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Góð þekking á CRM kostur
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði og hæfni til ákvarðanatöku
 • Geta til þess að vinna sjálfstætt og sempartur af teymi
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Gottvald á ensku er skilyrði

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

PLC forritari

Helstu verkefni

 • Koma að hönnun vinnsluvéla
 • Forritun vinnsluvéla
 • Skjákerfi fyrir vinnsluvélar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á rafmagnssviði
 • Reynsla af PLC forritun
 • Góð kunnátta í lestri rafmagnsteikninga er nauðsynleg
 • Geta til þess að vinna bæði sjálfstætt og sem partur afteymi
 • Starfið krefst mikils metnaðar og agaðra vinnubragða
 • Gott valdi á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

Starfsfólk með reynslu í málmiðnaði

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Reynsla sem nýtist í starfi
 • Reynsla af því að vinna með ryðfrítt stál
 • Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
 • Áreiðanleiki og stundvísi
 • Gottvald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

Lyftara- og tækjamenn

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Reynsla sem nýtist í starfi
 • Almenn ökuréttindi
 • Vinnuvélaréttindi
 • Áreiðanleiki og stundvísi nauðsynleg
 • Gott vald á íslensku og ensku  er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

Starfsmaður með reynslu af vinnslustjórnun

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Þekking og reynsla af vinnslustjórnun
 • Þekking á uppsetningu búnaðar
 • Þekking á flæðistýringu
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
 • Góðenskukunnátta, Norðurlandatungumál kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um störfin veitir GyðaBjörk Bergþórsdóttir (gyda@skaginn3x.com).

Umsóknarfrestur

03
 - 
06
 - 
2019

Open job application

If you are interested in becoming a part of the Skaginn 3X team, we encourage you to fill out the form below. A Human Resources representative will respond to all written inquiries.